Komitet Naukowy Konferencji

zaprosi do turnieju 3 oddziały onkologii klinicznej, które wyrażą zgodę na uczestnictwo. Każdy z uczestników (ordynator/kierownik i osoba prezentująca) będzie miał do przedstawienia określony przypadek kliniczny identyczny dla każdego z oddziałów (przedstawienie i krótki komentarz ordynatora/kierownika). Prezentacje przypadków będą trwały po 10 minut na każdy z trzech oddziałów onkologii klinicznej (kolejność prezentacji zostanie ustalana losowo w trakcie przerwy kawowej – losowanie przedstawiciele 3 oddziałów).

Zwycięzca 

zostanie wyłoniony przez Uczestników Konferencji oraz Jury. 3-osobowe Jury będzie miało po 5 minut na wystąpienie i przyznanie punktów poszczególnym oddziałom. Każdy Członek Jury może przyznać od 0 do 5 punktów – za wartość merytoryczną (0–5 punktów) i ciekawość prezentacji (0–5 punktów). Łącznie do uzyskania od Jury będzie 30 punktów (3 osoby w Jury).

Punktacja

będzie przyznawana poprzez podniesienie tablicy z odpowiednią liczbą punktów. Na drugą część oceny będzie się składało interaktywne głosowanie Uczestników na każdy oddział – procent głosów będzie się przekładał bezpośrednio na punkty (np. wynik głosowania 59,3% uczestników na określony oddział będzie oznaczał 59,3 punkta). Każdy z Uczestników Konferencji będzie mógł oddać wyłącznie jeden głos. Maksymalna nota, jaką łącznie może uzyskać każdy z oddziałów, to zatem 130 punktów.