Program

 

 

 

1 październik 2020 r. (czwartek)

17.00-17.05 – Otwarcie konferencji
dr hab. n. med. Rafał Stec

 

17.05–18.00 Sesja I

 

17.05-17.30 – Wykład sponsorowany firmy Pfizer
Strategia leczenia chorych na raka piersi w oparciu o aktualne standardy 2020, 
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

17.30-17.50 – Nowoczesne leczenie systemowe chorych na raka płuca – wytyczne 2020
dr n. med. Adam Płużański

17.50-18.00 – Dyskusja

 

18.00-19.00 Sesja II

 

18.00-18.15 – Wykład sponsorowany firmy Amgen
Stosowanie czynnika wzrostu dla erytropoetyny czy przetaczanie masy erytrocytarnej? Niedokrwistość u chorych na nowotwory – aktualizacja zaleceń grupy ekspertów na rok 2020
prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon

18.15–18.35 – CAR-T jako nowoczesna strategia immunoterapii – przełom w leczeniu nowotworów?
dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

18.35–18.55 – Kontrowersje w leczeniu immunoterapią – całkowita odpowiedź, zjawiska pseudoprogresji i hiperprogresji oraz zagrażające życiu działania niepożądane
dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

18.55–19.00 Dyskusja

 

19.00-20.35 Sesja III

 

19.00–19.15 – Wykład sponsorowany firmy Novartis
Standardy postępowania u chorych na nowotwory neuroendokrynne – strategia leczenia systemowego
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński 

19.15–19.35 – Wykład sponsorowany firmy Ipsen
Optymalna sekwencja leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki
prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik

19.35–19.50 – Wykład sponsorowany firmy Ipsen
Miejsce kabozantynibu w optymalnej sekwencji leczenia chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego
dr n. med. Leszek Kraj

19.50-20.05 – Wykład sponsorowany firmy Servier
Miejsce irynotekanu liposomalnego w leczeniu sekwencyjnym chorych na raka trzustki
dr hab. n. med. Rafał Stec

20.05–20.20 – Czy leci z nami pilot? Przypadek pacjenta
dr n. med. Dorota Brodowska-Kania

20.20–20.35 Dyskusja

 

2 październik 2020 r. (piątek)

 

17.00–17.35 Sesja IV
Dark session. Analiza przypadków klinicznych z komentarzem patomorfologa

Przedstawiciele dwóch Klinik i Oddziałów Onkologii Klinicznej z miast: Olsztyn i Warszawa

 

17.00–17.10 – Przypadek pacjenta 1
dr n. med. Dawid Sigorski

17.10–17.20 – Przypadek pacjenta 2
Nagłe zatrzymanie krążenia u pacjenta po zastosowaniu pierwszej dawki cetuksymabu - terapia anty-EGFR w raku jelita grubego
lek. Emilia Dziuba

17.20–17.35 – Dyskusja

 

17.35-19.00 Sesja V

 

17.35–17.50 – Neurotoksyczność
dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz

17.50-18.10 – Wykład sponsorowany firmy Amgen
Rak jelita grubego – czy czas na zmianę standardów leczenia?
prof. dr hab. n. med. Marek Z. Wojtukiewicz

18.10-18.30 – Wykład sponsorowany firmy GSK
Niraparib – czy to nowy standard w leczeniu chorych na raka jajnika?
dr hab. n. med. Rafał Stec

18.30-18.50 – Nefropatia pokontrastowa fakty i mity
prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

18.50-19.00 – Dyskusja

19.00–20.15 Sesja VI

 

19.00–19.15 – Standardy oceny patomorfologicznej – praktyka onkologa, omówienie przypadków klinicznych
prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer

19.15–19.30 – Rola nowoczesnej patomorfologii w dobie rozwoju immunoterapii
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz

19.30–20.00 – Wykład gościa z zagranicy 
Dark side of immunotherapy
Dr. Emiliano Calvo

20.00–20.10 Dyskusja

 

20.10–20.15 – Zakończenie konferencji 
dr hab. n. med. Rafał Stec