Program merytoryczny

 

10 maja 2019 r. (piątek)

10.00-12.45 – Rejestracja uczestników

12.00-12.45 - Obiad

13.00-13.10 – Otwarcie konferencji

Sesja I. Rak piersi

13.10–13.25 Kierunki wzrostu liczby zachorowań na nowotwory złośliwe według aktualnych danych

13.25–13.45 Nowości w leczeniu systemowym wczesnego raka piersi – St. Gallen 2019

13.45–14.05 Standardy zastosowania radioterapii w rakach piersi

14.05–14.15 Dyskusja

Sesja II. Varia

14.15–14.35 Kwalifikacja pacjentów do leczenia ukierunkowanego molekularnie na podstawie wyników badań koszykowych

14.35–14.55 Nowa strategia w leczeniu raka nerki z optymalnym efektem terapeutycznym

14.55–15.15 Standardy/możliwości/wskazania zastosowania radioterapii stereotaktycznej w leczeniu zmian przerzutowych

15.15–15.35 Wykład na zaproszenie: Strategia personalizacji leczenia systemowego rozsianego raka prostaty w oparciu o nowoczesne standardy – hormonoterapia czy chemioterapia?

15.35–15.45 Dyskusja

15.45–16.00 Przerwa na kawę

Sesja III. Chirurgia

16.00–16.20 Zastosowanie technik chirurgicznych minimalnie inwazyjnych w leczeniu nowotworów górnego odcinka układu pokarmowego

16.20–16.40 Zastosowanie technik chirurgicznych minimalnie inwazyjnych w leczeniu nowotworów dolnego odcinka układu pokarmowego

16.40–17.00 Zastosowanie nowoczesnych technik gastroenterologicznych w radykalnym leczeniu małoinwazyjnym nowotworów układu pokarmowego w oparciu o aktualne standardy

17.00–17.10 Dyskusja

Sesja IV. Czerniaki – terapia spersonalizowana

17.10–17.30 Mechanizmy aktywności leków immunologicznych w nowotworach litych

17.30–17.45 Dermatoskopia – praktyczne aspekty w rozpoznawaniu czerniaków

17.45–18.05 Standardy i nowości w leczeniu systemowym czerniaków (breaking news)

18.05–18.10 Dyskusja

18.10–18.25 Przerwa na kawę oraz losowanie kolejności wystąpień podczas II Turnieju Oddziałów Onkologii Klinicznej

18.25–18.45 Wykład gościa z zagranicy

18.45–18.50 Dyskusja

II Turniej Oddziałów Onkologii Kilinicznej o nagrodę czasopisma „Pesonalized Oncology”

 

11 maja 2018 r. (sobota)

8.30–9.00 Warsztaty

Statystyka w badaniach medycznych (maks. 20 osób)

Sesja V. Analiza przypadków klinicznych 

Szczecin, Radom, Rybnik, Warszawa – prezentacja 10 minut + 5 minut dyskusja

Sesja VI. Patomorfologia i genetyka

10.00–10.20 Rola nowoczesnej patomorfologii w terapii spersonalizowanej raków piersi –prawidłowy raport histopatologiczny

10.20–10.40 Rola nowoczesnej patomorfologii w terapii spersonalizowanej nowotworów górnego odcinka układu pokarmowego – prawidłowy raport histopatologiczny

10.40–11.00 Praktyczne zastosowanie genetyki w doborze terapii spersonalizowanej

11.00–11.10 Dyskusja

Sesja VII. Leczenie wspomagające jako zasadniczy element terapii onkologicznej

11.10–11.30 Stosowanie czynnika wzrostu dla erytropoetyny czy przetaczanie masy erytrocytarnej?

11.30–11.50 Stosowanie czynników wzrostu dla granulocytów w odniesieniu do pogorszenia skuteczności leczenia systemowego chemioterapią

11.50–12.05 Niebezpieczne skutki błędnego stosowania leków przeciwbólowych

12.05–12.15 Dyskusja

Sesja VIII. Wypalenie zawodowe

12.15–12.30 Wypalenie zawodowe lekarzy onkologów jako główna przyczyna depresji w zaburzeniu życia rodzinnego i pogorszenia opieki nad chorymi (wyniki badania ogólnopolskiego)

12.30–12.45 Przerwa na kawę

Sesja IX. Nowotwory układu moczowo-płciowego i układu pokarmowego

12.45-13.00 Kontrowersje w leczeniu raka nerki u chorych bez nefrektomii

13.00–13.10 Nowy model prognostyczny w raku pęcherza moczowego

13.10–13.30 Kontrowersje wokół badania PET-CT w nowotworach układu pokarmowego i jego standardy

13.30–13.50 Kontrowersje w leczeniu raka jajnika w III stopniu zaawansowania wg FIGO – chemioterapia neoadjuwantowa czy leczenie chirurgiczne?

13.50–14.05 Laparoskopowa identyfikacja węzła wartowniczego w nowotworach ginekologicznych

14.05–14.20 Nietrzymanie moczu jako powikłanie leczenia nowotworów kobiecych narządów płciowych

14.20–14.40 Prawidłowa interpretacja statystyczna wyników randomizowanych badań klinicznych

14.40–14.50 Dyskusja

14.50–15.00 Zakończenie konferencji

15.00 Obiad