Wyzwania onkologii spersonalizowanej i interdyscyplinarnej

II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa
łącznie z II. Turniejem Oddziałów Onkologii Klinicznej
organizowana pod patronatem czasopisma 

Konferencja Personal Oncology

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania onkologii spersonalizowanej i interdyscyplinarnej” organizowanej pod patronatem czasopisma „Personalized Oncology” łącznie z II Turniejem Oddziałów Onkologii Klinicznej, która odbędzie się w dniach 10–11 maja 2019 roku w hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 w Warszawie. 


To już druga edycja konferencji. W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na interdyscyplinarne i spersonalizowane podejście do leczenia chorych na nowotwory złośliwe w oparciu o aktualne standardy i doświadczenia. Chcemy Państwu zaprezentować nowoczesną onkologię, a więc interdyscyplinarną, czyli łączącą w walce o wspólny cel przedstawicieli różnych specjalizacji: patomorfologów, chirurgów ogólnych i onkologicznych, gastroenterologów, epidemiologów, radioterapeutów, onkologów, a także lekarzy rodzinnych i biologów molekularnych. W trosce o wysoki poziom merytoryczny wykładów zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z poszczególnych dziedzin medycznych, którzy w swojej działalności praktycznej i naukowej zajmują się diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory oraz podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem. Konferencja będzie miała formułę łączącą wykłady przedstawiające najnowsze doniesienia naukowe z prezentacjami omawiającymi praktyczne i zgodne z obowiązującymi standardami metody postępowania w codziennej praktyce klinicznej. Z uwagi na Państwa sugestie w drugim dniu konferencji odbędą się warsztaty dotyczące statystyki w badaniach medycznych oraz wykład poświęcony tej ważnej nauce, co, mamy nadzieję, wpłynie na umiejętną interpretację wyników badań klinicznych. Ważnym tematem będzie ponadto wypalenie zawodowe – zaprezentujemy Państwu wyniki badania ogólnopolskiego przeprowadzonego wśród onkologów. 


Do udziału w II Turnieju Oddziałów Onkologii Klinicznej o nagrodę czasopisma „Personalized Oncology” zostały zaproszone drużyny onkologów klinicznych z Olsztyna (zwycięzcy ubiegłorocznej edycji), a także z Opola i Zielonej Góry. Mamy nadzieję, że emocje będą nie mniejsze niż podczas poprzedniego turnieju. Zależy nam na integracji i współpracy środowiska onkologicznego, dlatego postanowiliśmy zorganizować sesję poświęconą analizie przypadków z praktyki klinicznej przedstawicieli zaproszonych oddziałów, które zostaną opublikowane w kwartalniku „Personalized Oncology”. Formuła turnieju: Komitet Naukowy Konferencji zaprosił do udziału w turnieju przedstawicieli trzech oddziałów onkologii klinicznej. Uczestnicy turnieju (ordynator/kierownik i osoba prezentująca) zaprezentują przypadek kliniczny przygotowany na podstawie wcześniej otrzymanych od Organizatora materiałów (identyczny dla każdego z oddziałów) z krótkim komentarzem ordynatora/kierownika oddziału. Na każdą prezentację przewidziano 10 minut. O ich kolejności zadecyduje wynik losowania w trakcie przerwy na kawę. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Jury oraz uczestników konferencji. Członkowie Jury będą mieli po 5 minut na wystąpienie i przyznanie punktów poszczególnym oddziałom (od 0 do 5 punktów za wartość merytoryczną i od 0 do 5 punktów za atrakcyjną formę prezentacji). Na drugą część oceny będzie się składało głosowanie uczestników konferencji za pomocą interaktywnego systemu do głosowania – procent głosów będzie się przekładał bezpośrednio na liczbę otrzymanych punktów (np. wynik głosowania 59,3% dla danego oddziału jest równoznaczny z otrzymaniem przez niego 59,3 pkt). Każdy uczestnik konferencji będzie mógł oddać wyłącznie jeden głos. Maksymalna nota, jaką może uzyskać każdy z oddziałów, to 130/140 punktów. Gorąco zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w dyskusjach, do wymiany poglądów i opinii, komentarzy naukowych, a także do głosowania w II Turnieju Oddziałów Onkologii Klinicznej.

Mamy nadzieję, że te dwa dni spędzone w Warszawie będą owocnym czasem poświęconym nauce, wymianie doświadczeń klinicznych w wyjątkowym miejscu i w miłej atmosferze. Liczymy, że konferencja na stałe zagości w kalendarzu wydarzeń naukowych i spotka się z ciepłym przyjęciem ze strony uczestników.
Uwaga! Liczba miejsc z przyczyn organizacyjnych jest ograniczona.

Zapraszamy do Warszawy!

Z wyrazami szacunku

Dr hab. n. med. Rafał Stec, Przewodniczący Komitetu Naukowego
Sławomir Wardziński, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  Dziękujemy za udział w Konferencji 2019

Konferencja 2019

Termin: 10–11 maja 2019 r. 
 Miejsce: Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5
02-820 Warszawa  

TEMATY KONFERENCJI

MilEStones

Terapia molekularna

terapia spersonalizowana

II. Turniej

Oddziałów Onkologii Klinicznej

Certyfikat INFARMY

Organizatorzy

Idea powstania tego czasopisma zrodziła się z potrzeby podkreślenia ważności problemu, jakim jest wykorzystanie w procesie leczenia spersonalizowanej i interdyscyplinarnej terapii onkologicznej opartej na aktualnej wiedzy naukowej. Mamy nadzieję, że czasopismo przyczyni się do uzupełnienia wiedzy lekarzy w zakresie indywidualnego programu leczenia pacjentów z nowotworami złośliwymi.

www.personalizedoncology.pl

Wydawnictwo każdego dnia w myśl zasady z naszego motta „Wspieramy profesjonalistów” dostarcza lekarzom i pacjentom fachową, aktualną, różnorodną i starannie wyselekcjonowaną wiedzę medyczną w formie książek, czasopism, broszur, przedruków, reprintów a także aplikacji mobilnych.

www.asteriamed.pl
Lekarze Nadziei

Wydawnictwo AsteriaMed wspiera Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, które od 1991 roku świadczy pomoc medyczną ludziom w potrzebie w Polsce i poza Jej granicami. Działalność Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia obejmuje prowadzenie Przychodni dla Bezdomnych.

PATRONAT HONOROWY

WUM

Jego Magnificencja, 
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

PTO

Inicjatywa Edukacyjna skierowana 
do lekarzy pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

ZłoCI SponsorZY

SponsorZY

PATRONAT MEDIALNY