Onkologia spersonalizowana jako standard leczenia chorych na nowotwory

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa  
organizowana pod patronatem czasopisma 

Konferencja Personal Oncology

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w V jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Onkologia spersonalizowana jako standard leczenia chorych na nowotwory” organizowanej pod patronatem czasopisma „Personalized Oncology”, która odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 12–13 maja 2022 roku w hotelu Warsaw Plaza Hotel w Warszawie.

Podczas tegorocznej edycji szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty pracy onkologa. Przedstawimy też rekomendowane strategie leczenia oraz ciekawe dane płynące z najnowszych polskich i światowych doniesień naukowych. Wszystko to ma służyć poprawie wyników leczenia onkologicznego naszych pacjentów, które powinno być nowoczesne, interdyscyplinarne i przede wszystkim spersonalizowane.
 
W trosce o wysoki poziom merytoryczny wykładów zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z poszczególnych dziedzin medycznych, którzy w swojej działalności praktycznej i naukowej zajmują się diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory oraz podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem.
 
Ze względu na dotychczasowe duże zainteresowanie w V edycji znajdą się sesje dotyczące zagadnień z obszarów patomorfologii, genetyki i immunoonkologii, a także wywołujące ożywioną dyskusję Dark session oraz Turniej Oddziałów Onkologii Klinicznej.
 
Konferencja jest organizowana w formule hybrydowej. Zapraszam gorąco wszystkich Państwa do wzięcia w niej udziału osobiście albo za pośrednictwem internetu.  

Do zobaczenia! 
 Z wyrazami szacunku 

 Prof. dr hab. n. med.
Rafał Stec 


Konferencja 2022

Termin: 12–13 maja 2022 r. 

Konferencja jest organizowana stacjonarnie oraz w fomule virtual meeting
 Opłata rejestracyjna (za udział w konferencji stacjonarnej) 100 zł brutto. 
 Udział w virtual meeeting jest bezpłatny. 

Zarejestruj się teraz!

TEMATY KONFERENCJI

aktualności

dark sesion

STrategia leczenia

PATRONAT HONOROWY

Jego Magnificencja Rektor
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr. hab. n. med. Zbigniew Gaciong

CERTYFIKAT INFARMA

Organizator

Wydawnictwo AsteriaMed każdego dnia w myśl motta „Wspieramy profesjonalistów” dostarcza lekarzom i pacjentom fachową, aktualną, różnorodną i starannie wyselekcjonowaną wiedzę medyczną w formie książek, czasopism, broszur, przedruków, reprintów, a także aplikacji mobilnych.

www.asteriamed.pl

Złoci sponsorzy

Sponsorzy


Nota prawna:  Konferencja jest skierowana tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).