Wyzwania onkologii spersonalizowanej i interdyscyplinarnej

II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa
łącznie z II. Turniejem Oddziałów Onkologii Klinicznej
organizowana pod patronatem czasopisma 

Konferencja Personal Oncology

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania onkologii spersonalizowanej i interdyscyplinarnej” organizowanej pod patronatem czasopisma „Personalized Oncology” łącznie z II Turniejem Oddziałów Onkologii Klinicznej, która odbędzie się w dniach 10–11 maja 2019 roku w hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 w Warszawie. 


To już druga edycja konferencji. W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na interdyscyplinarne i spersonalizowane podejście do leczenia chorych na nowotwory złośliwe w oparciu o aktualne standardy i doświadczenia. Chcemy Państwu zaprezentować nowoczesną onkologię, a więc interdyscyplinarną, czyli łączącą w walce o wspólny cel przedstawicieli różnych specjalizacji: patomorfologów, chirurgów ogólnych i onkologicznych, gastroenterologów, epidemiologów, radioterapeutów, onkologów, a także lekarzy rodzinnych i biologów molekularnych. W trosce o wysoki poziom merytoryczny wykładów zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z poszczególnych dziedzin medycznych, którzy w swojej działalności praktycznej i naukowej zajmują się diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory oraz podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem. Konferencja będzie miała formułę łączącą wykłady przedstawiające najnowsze doniesienia naukowe z prezentacjami omawiającymi praktyczne i zgodne z obowiązującymi standardami metody postępowania w codziennej praktyce klinicznej. Z uwagi na Państwa sugestie w drugim dniu konferencji odbędą się warsztaty dotyczące statystyki w badaniach medycznych oraz wykład poświęcony tej ważnej nauce, co, mamy nadzieję, wpłynie na umiejętną interpretację wyników badań klinicznych. Ważnym tematem będzie ponadto wypalenie zawodowe – zaprezentujemy Państwu wyniki badania ogólnopolskiego przeprowadzonego wśród onkologów. 


Do udziału w II Turnieju Oddziałów Onkologii Klinicznej o nagrodę czasopisma „Personalized Oncology” zostały zaproszone drużyny onkologów klinicznych z Olsztyna (zwycięzcy ubiegłorocznej edycji), a także z Opola i Zielonej Góry. Mamy nadzieję, że emocje będą nie mniejsze niż podczas poprzedniego turnieju. Zależy nam na integracji i współpracy środowiska onkologicznego, dlatego postanowiliśmy zorganizować sesję poświęconą analizie przypadków z praktyki klinicznej przedstawicieli zaproszonych oddziałów, które zostaną opublikowane w kwartalniku „Personalized Oncology”. Formuła turnieju: Komitet Naukowy Konferencji zaprosił do udziału w turnieju przedstawicieli trzech oddziałów onkologii klinicznej. Uczestnicy turnieju (ordynator/kierownik i osoba prezentująca) zaprezentują przypadek kliniczny przygotowany na podstawie wcześniej otrzymanych od Organizatora materiałów (identyczny dla każdego z oddziałów) z krótkim komentarzem ordynatora/kierownika oddziału. Na każdą prezentację przewidziano 10 minut. O ich kolejności zadecyduje wynik losowania w trakcie przerwy na kawę. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Jury oraz uczestników konferencji. Członkowie Jury będą mieli po 5 minut na wystąpienie i przyznanie punktów poszczególnym oddziałom (od 0 do 5 punktów za wartość merytoryczną i od 0 do 5 punktów za atrakcyjną formę prezentacji). Na drugą część oceny będzie się składało głosowanie uczestników konferencji za pomocą interaktywnego systemu do głosowania – procent głosów będzie się przekładał bezpośrednio na liczbę otrzymanych punktów (np. wynik głosowania 59,3% dla danego oddziału jest równoznaczny z otrzymaniem przez niego 59,3 pkt). Każdy uczestnik konferencji będzie mógł oddać wyłącznie jeden głos. Maksymalna nota, jaką może uzyskać każdy z oddziałów, to 130/140 punktów. Gorąco zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w dyskusjach, do wymiany poglądów i opinii, komentarzy naukowych, a także do głosowania w II Turnieju Oddziałów Onkologii Klinicznej.

Mamy nadzieję, że te dwa dni spędzone w Warszawie będą owocnym czasem poświęconym nauce, wymianie doświadczeń klinicznych w wyjątkowym miejscu i w miłej atmosferze. Liczymy, że konferencja na stałe zagości w kalendarzu wydarzeń naukowych i spotka się z ciepłym przyjęciem ze strony uczestników.
Uwaga! Liczba miejsc z przyczyn organizacyjnych jest ograniczona.

Zapraszamy do Warszawy!

Z wyrazami szacunku

Dr hab. n. med. Rafał Stec, Przewodniczący Komitetu Naukowego
Sławomir Wardziński, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  Dziękujemy za udział w Konferencji 2018

Konferencja 2019

Termin: 10–11 maja 2019 r. 
 Miejsce: Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5
02-820 Warszawa  

TEMATY KONFERENCJI

MilEStones

Terapia molekularna

terapia spersonalizowana

II. Turniej

Oddziałów Onkologii Klinicznej

Organizatorzy

Idea powstania tego czasopisma zrodziła się z potrzeby podkreślenia ważności problemu, jakim jest wykorzystanie w procesie leczenia spersonalizowanej i interdyscyplinarnej terapii onkologicznej opartej na aktualnej wiedzy naukowej. Mamy nadzieję, że czasopismo przyczyni się do uzupełnienia wiedzy lekarzy w zakresie indywidualnego programu leczenia pacjentów z nowotworami złośliwymi.

www.personalizedoncology.pl

Wydawnictwo każdego dnia w myśl zasady z naszego motta „Wspieramy profesjonalistów” dostarcza lekarzom i pacjentom fachową, aktualną, różnorodną i starannie wyselekcjonowaną wiedzę medyczną w formie książek, czasopism, broszur, przedruków, reprintów a także aplikacji mobilnych.

www.asteriamed.pl
Lekarze Nadziei

Wydawnictwo AsteriaMed wspiera Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, które od 1991 roku świadczy pomoc medyczną ludziom w potrzebie w Polsce i poza Jej granicami. Działalność Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia obejmuje prowadzenie Przychodni dla Bezdomnych.

patronat honorowy

WUM

Jego Magnificencja,
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med.
Mirosław Wielgoś

patronat MEDIALNY