Praktyka, strategia i nauka w leczeniu interdyscyplinarnym nowotworów

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa  
organizowana pod patronatem czasopisma 

Konferencja Personal Oncology

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy!

bardzo dziękujemy za rekordowy udział w IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pod patronatem czasopisma „Personalized Oncology”.
 

Cieszy nas ogromnie wysoka frekwencja uczestników, która jasno wskazuje, że takie forum wymiany wiedzy i doświadczeń jest niezwykle potrzebne i że nawet mimo trudnej sytuacji epidemicznej konferencja została zauważona. Zależy nam na tym, aby każda kolejna edycja była jeszcze bardziej atrakcyjna i wartościowa merytorycznie dla uczestników, dlatego prosimy o nadsyłanie wszelkich uwag, opinii i komentarzy dotyczących konferencji na adres mailowy: biuro@asteriamed.com.pl. 

Postaramy się je uwzględnić podczas organizacji V edycji. Będzie to nasz pierwszy mały jubileusz. 
Mamy nadzieje, że tym razem będziemy mogli spotkać się na żywo. Na pewno przygotujemy wiele ciekawych niespodzianek i atrakcji.

Termin: 12–14 maja 2022 r.
Tytuł: Onkologia Spersonalizowana jako standard leczenia chorych na nowotwory


Z wyrazami szacunku
Dr hab. n. med. Rafał Stec

Konferencja 2021

Termin: 5–7 maja 2021 r. 

Konferencja jest organizowana w formule virtual meeting.
Udział w Konferencji jest bezpłatny

Zarejestruj się teraz

Rejestracja jest bezpłatna

TEMATY KONFERENCJI

aktualności

dark sesion

STrategia leczenia

PATRONAT HONOROWY

Jego Magnificencja Rektor
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr. hab. n. med. Zbigniew Gaciong

CERTYFIKAT INFARMA

Organizatorzy

Idea powstania tego czasopisma zrodziła się z potrzeby podkreślenia ważności problemu, jakim jest wykorzystanie w procesie leczenia spersonalizowanej i interdyscyplinarnej terapii onkologicznej opartej na aktualnej wiedzy naukowej. Mamy nadzieję, że czasopismo przyczyni się do uzupełnienia wiedzy lekarzy w zakresie indywidualnego programu leczenia pacjentów z nowotworami złośliwymi.

www.personalizedoncology.pl

Wydawnictwo AsteriaMed każdego dnia w myśl motta „Wspieramy profesjonalistów” dostarcza lekarzom i pacjentom fachową, aktualną, różnorodną i starannie wyselekcjonowaną wiedzę medyczną w formie książek, czasopism, broszur, przedruków, reprintów, a także aplikacji mobilnych.

www.asteriamed.pl
Lekarze Nadziei

Wydawnictwo AsteriaMed wspiera Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, które od 1991 roku świadczy pomoc medyczną ludziom w potrzebie w Polsce i poza jej granicami. Działalność Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia obejmuje prowadzenie Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich.

Partner Edukacyjny Konferencji